Tipy pro údržbu vody v bazénu

Zlepšení účinku filtrace

Záchytná schopnost Vašeho filtračního zařízení je dána velikostí zrn křemičitého písku, použitého ve filtru.

Vyměňte písek za filtrační hmotu Zelbrite, která má několikanásobně větší povrchovou plochu zrn a zachytí jemnější částečky. Zachytává i dusičnany obsažené ve vodě. Ušetří Vám prostředky a zlepší čistotu vody.

Pří použití písku provádějte jeho proplach nejméně jednou za 14 dnů bez ohledu na znečištění filtru (i když je tlak v systému ještě v normálu).

Čištění linky

U bazénu se skimmerem se časem vytvoří nevzhledná „linka" tvořená z nečistot, opalovacích krémů, apod. Na čištění můžete použít různé speciální přípravky.

Použijte dětské mýdlo a teplou vodu. Řešení je levné, účinné a hygienicky nezávadné. Pokud něco zůstane v bazénu, lehce to zachytí filtrace.

Dávkování chemie

Pokud nemáte bazén zastřešený nebo se koupete a zastřešení je otevřené, dopadá na hladinu vody UV záření. Vlivem UV záření se rozpadá volný chlór obsažený ve vodě. Desinfekční činidla proto dávkujte večer po skončení koupání. Do dalšího rána se voda vyčistí a dojde k rovnoměrnému rozmíchání těchto látek.

Plovoucí dávkovače s tabletou chlóru Vám může způsobit pálení očí nebo pokožky, může také vybělit bazén. Je to velmi nevhodná hračka pro děti. Tableta ve skimmeru při vypnutém filtračním zařízení poškozuje svou koncentrací košík a plovák skimmeru. Plovoucí dávkovač s tabletou umístěte do skimmeru a to jen po dobu filtrace. Po skončení filtrování dávkovač uschovejte do plastové nádoby a umístěte z dosahu slunce a dětí.

Hodnotu volného a vázaného chloru kontrolujte min. 1x týdně pomocí testeru

Správné natočení trysek

U bazénů se skimmerovým systémem filtrace jsou většinou trysky umístěny naproti skimmeru v horní části bazénu. Z hlediska hydrauliky vody toto umístění není optimální, jelikož nedochází k dokonalému promíchání chemie s celým objemem vody. Zvláště v letních měsících, při zatíženém bazénu, může dojít i při správném dávkování chemie k tvoření řasy v určitých místech bazénu.

Natočte trysky směrem ke dnu bazénu o cca 45°. Nečistoty na hladině se budou ke skimmeru dostávat o něco déle, ale celková čistota bazénu se zlepší

Správná hodnota pH

Udržujte pH vody ideálně na úrovni 7, max. do 7,4, min. 6,8. Chlorová dezinfekce funguje účinněji při nižším pH. Příliš nízké pH ovšem způsobuje korozi kovových částí v bazénu (i nerezových).

Hodnotu pH kontrolujte min. 1x týdně pomocí testeru.

Automatické dávkovače

Pokud používáte automatické dávkovače chemikálií (pH a chlor), nechte filtrační zařízení běžet min. 6h v kuse (nedělit chod filtrace např. na 3 dvouhodinové úseky v jednom dni), dávkovací zařízení pak dávkuje přesněji

Dezinfekce chlórem

Není třeba se obávat chlorové dezinfekce, je 100% účinná vůči všem bakteriím, virům, řasám, houbám a je zdravotně naprosto nezávadná.

Úroveň volného chloru udržujte na hodnotě alespoň 0,5mg/l. Při vyšších teplotách vody v bazénu (30°C a více) doporučujeme úroveň zvýšit až na 1 mg/l. Je třeba důsledně dbát na to, aby úroveň vázaného chloru (chloraminů) ve vodě byla co nejnižší (max 0,3 mg/l). Vázaný chlor je ve vodě nežádoucí, způsobuje zápach po chloru, dráždí oči a sliznice.

Tvrdost a kvalita vody

Udržujte doporučenou tvrdost bazénové vody v rozmezí 10-18°dGH. V případě, že je tvrdost příliš vysoká dochází k vytváření usazenin na stěnách a dně bazénu a k tvrdnutí písku ve filtru. Příliš měkká voda zase má korozivní účinky.

Nepoužívejte k provozu bazénu studniční vodu, ale vodu z vodovodního řádu. Voda z řádu je již upravena a zpravidla má nižší obsah iontů hořčíku a vápníku, které způsobují vysokou tvrdost vody a již zmiňované problémy.


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0Kč
Celkem 0Kč

Košík K pokladně

Kontaktujte nás

Dušan Suchánek

Moravany u Brna 664 48 Jabloňová 37 Tel.: (+420) 720 101 301
e-mail: brno@prodejbazenu.eu

PayPal